Badacze i praktycy

Magdalena Wyrwicka

Magdalena Wyrwicka

doktor habilitowany, prof. Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska

Działalność naukowa obejmuje kształtowanie systemów produkcyjnych i zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach przemysłowych, a także zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i sieci gospodarczych oraz badań foresight. Politechnika Poznańska za projekt realizowany pod kierunkiem M. Wyrwickiej „Foresight 'SIECI GOSPODARCZE WIELKOPOLSKI' - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę” uzyskała wyróżnienie Business Innovations Award w 2010 roku na Forum Innowacji XX. Forum Gospodarczego.

Jan Głuchowski

Jan Głuchowski

prof. dr hab.

Wyższa Szkoła Bankowa Toruń

Specjalista z zakresu finansów międzynarodowych, prawa finansowego oraz prawa podatkowego. Uczestnik corocznych konferencji European Association of Tax Law Professors. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni współpracownik International Bureau of Fiscal Dokumentation w Amsterdamie. Profesor J. Głuchowski jest także od wielu lat członkiem komitetów redakcyjnych: „Comperative Law Review” oraz „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”.

Łukasz Afeltowicz

Łukasz Afeltowicz

doktor

Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Filozoficznie przeszkolony socjolog „łamany” na kognitywistę, adiunkt w Instytucie Socjologii UMK oraz członek Fundacji Kazimierza Wielkiego. Jego główne obszary zainteresowań to socjologia medycyny/medyczna, społeczne studia nad nauką i technologią, inżynieria społeczna.

Wojciech Goszczyński

Wojciech Goszczyński

doktor

Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zajmuje się badaniami obejmującymi diagnozę społeczności lokalnych, analizę zjawiska dekonstrukcji sieci łączących producentów z konsumentami oraz zaangażowanych nurtów w socjologii. Dodatkowo trener, animator pracujący dla takich organizacji jak: Polska Akcja Humanitarna, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie.

Krzysztof Pietrowicz

Krzysztof Pietrowicz

doktor

Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. W pracy badawczej interesuje się metodologią nauk społecznych, inżynierią społeczną/socjotechniką, analizą sieci społecznych oraz socjologią zakulisową. Ostatnio opublikował (wspólnie z Łukaszem Afeltowiczem) „Maszyny społeczne” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013).

Joanna Szalacha-Jarmużek

Joanna Szalacha-Jarmużek

doktor

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Zajmuje się socjologią gospodarki i organizacji. W duchu socjologii niesentymentalnej i zaangażowanej łączy rolę badacza (zajmując się zjawiskiem krzyżowania się rad i zarządów w Polsce) z rolą działacza społecznego (jest prezesem Fundacji Kazimierza Wielkiego prowadzącej kampanię Polski Ślad). Autorka artykułów naukowych i publicystyczno-naukowych dotyczących patriotyzmu ekonomicznego/konsumenckiego.

Maciej Gnyszka

Maciej Gnyszka

Założyciel pierwszej polskiej agencji fundraisingowej Gnyszka Fundraising Advisors oraz Towarzystw Biznesowych (inicjatywy budującej sieci kooperacji między polskimi firmami kładącej nacisk na doskonalenie się przedsiębiorców oraz ich społeczne zaangażowanie). Współwłaściciel agencji 360 – Pracowni Synergii. Autor książki Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podręcznik. Absolwent wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski

doktor

Właściciel firmy consultingowej Zgorzelski Consulting. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w specjalności komunikacja pocztowa. Od ponad dziesięciu lat związany z branżą usług pocztowych - funkcjonował również w bankowości oraz branży geofizycznej. Prowadzi działalność ekspercką i analityczną polegającą na monitorowaniu zmian zachodzących na rynku w obszarze regulacji prawnych, procesów gospodarczych oraz kulturowych.