Program seminarium

Przewidujemy ok. 20 minut na każde wystąpienie oraz ok. 10 minut na dyskusję.

11:00–11:15 Otwarcie seminarium - sala 177 B Ip. budynek WSB ul. Dekerta
11:15–11:45 dr J. Szalacha-Jarmużek – „Społeczna Gra Zespołowa – od logiki działania zbiorowego do modernizacji”
11:45–12:15 dr hab. M. Wyrwicka, prof. PP – „Sieci współpracy jako szansa współtworzenia przyszłości”
12:15–12:45 prof. dr hab. J. Głuchowski – „Patriotyzm a podatki”
12:45–13:30 Przerwa obiadowa
13:30–14:00 dr W. Goszczyński – „Z wekami na kapitalizm: krótka opowieść o potencjałach i problemach społecznej gry zespołowej producentów i konsumentów żywności”
14:00–14:30 dr Ł. Afeltowicz i dr K. Pietrowicz – „To gdzie ten homo oeconomicus?, czyli co mówi nam o naturze ludzkiej ekonomia behawioralna”
14:30–15:00 Przerwa kawowa
15:00–15:30 p. Maciej Gnyszka – „Towarzystwa Biznesowe jako przykład usieciowienia sektora MŚP”
15:30–16:00 dr R. Zgorzelski – „Bariery rozwoju polskich firm – perspektywa prawa i lobbingu”
16:00–16:15 Zamknięcie seminarium